Hostivar

Minipivovar Hostivar

* Světlá jedenáctka * Polotmavá dvanáctka * Světlá třináctka * Patnáctka * Cyklistická 8° *

Kde jsem ho pil:
* SOPOJOVNA *

Tácky:
hospody * pivo * sbírky * slova