Černá Hora

Pivovar Černá Hora

* Kern * Tas * Granát * Velen * Moravské Sklepní nefiltrované * Páter * Páter nefiltrovaný * Modrá luna * Kamelot * Kvasar * Black Hill * 1530 *

Kde jsem ho pil:
* BOWLING CENTRUM * HOSPODA KAMBERK * HOSPŮDKA NA KŘIVÉ * HOTEL OTAKAR * HOTEL STARÁ POŠTA * MODRÝ DŽBÁN * NA LANOVCE *

Pivo ve skle:


Tácky:

Etikety:
Zátky:

hospody * pivo * sbírky * slova