Krakonoš

Pivovar Krakonoš

* Krakonoš 10 * Krakonoš 10 * Krakonoš 12 * Krakonoš 11 * Krakonoš 14 *

Kde jsem ho pil:
* BOUCHALKA * HOTEL SPORT * NA DRÁZE * POD STAROU HOROU * REBEL CLUB * U PIŽĎUCHA * ZLÝ ČASY *

Pivo ve skle:

Tácky:
Zátky:

hospody * pivo * sbírky * slova