Kbelské

Kbelský pivovar

* 11 pocestných * 12 pilotů * 14 jepic * 12 dukátů * 10 syslů *

Kde jsem ho pil:
* KBELSKÝ PIVOVAR *

hospody * pivo * sbírky * slova